Ngày đến

Ngày đi

STANDARD ROOM 5

 • Giường: 1
 • Số người: 3
 • Khung cảnh: Nhìn ra biển
 • Kích thước phòng: 42 m2

STANDARD ROOM 4

 • Giường: 1
 • Số người: 3
 • Khung cảnh: Nhìn ra biển
 • Kích thước phòng: 30 m2

STANDARD ROOM 3

 • Giường: 1
 • Số người: 2
 • Khung cảnh: Nhìn ra biển
 • Kích thước phòng: 30 m2

STANDARD ROOM

 • Giường: 1
 • Số người: 2
 • Khung cảnh: Nhìn ra biển
 • Kích thước phòng: 30 m2